Prehliadka továrne

Bonnydisponuje kompletnými výrobnými kapacitami veľkých hydraulických rýpadiel a drapákov, vrátane obstarávania surovín, spracovania dielov, montáže, ladenia a testovania produktov, povrchovej úpravy a dodávky produktov.