Certifikát

■ Certifikát certifikácie systému manažérstva kvality

■ Certifikát o certifikácii systému manažérstva bezpečnosti práce

■ Certifikát o certifikácii systému environmentálneho manažérstva

wkasmmg
Military Supplier

Vojenský dodávateľ

Enterprise Technology Center Of Sichuan Province

Podnikové technologické centrum v provincii Sichuan

Excellent Equipment Supplier For Vehicle Recycling And Dismantling Industry

Vynikajúci dodávateľ vybavenia pre priemysel recyklácie a demontáže vozidiel

Integrity Enterprise 2017

Integrity Enterprise 2017

Outstanding contribution enterprises of stable growth

Podniky s vynikajúcim príspevkom stabilného rastu

Innovative Enterprises In Sichuan Province

Inovatívne podniky v provincii Sichuan

High-tech Innovation Products in Sichuan Province

Špičkové inovačné produkty v provincii Sichuan

Enterprise Technology Center

Enterprise Technology Center

Outstanding Private Enterprise

Vynikajúci súkromný podnik

National High-tech Enterprise

Národný high-tech podnik

Sichuan Province Famous Brand Title

Slávna značka provincie Sichuan